Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur kan jag följa upp biståndet?

Hej,
Om jag vill göra en uppföljning av alla pengar som Sverige (inklusive jag själv som skattebetalare) skänker bort. Hur gör jag då?
Jag vill kunna följa upp och se att pengarna kommit fram till rätt ställe och att det verkligen har gjorts någonting för pengarna mer än löner. Borde väl finnas en sådan funktion på varenda krona som försvinner iväg?
Oliver

Kommentarer

 • Hej Oliver,

  Tack för ditt inlägg!

  Sida följer kontinuerligt upp och utvärderar de projekt och program som vi stödjer. Uppföljningen sker i flera olika steg och på olika sätt. Här berättar vi om hur det går till när vi kontrollerar att pengarna används rätt.  Sida som myndighet granskas och utvärderas också regelbundet av både svenska och internationella organisationer och av media.

  Lättaste sättet att följa det svenska biståndet är via openaid.se, som är en webbplats med öppna data om det svenska biståndet. På Openaid hittar du till vem, för vilka och när biståndspengar betalats ut och vad resultaten blivit. Sida har utvecklat Openaid på uppdrag av Utrikesdepartementet  i enlighet med transparensgarantin (läs mer på Vad är transparensgarantin?). På Openaid hittar du information från Utrikesdepartementet, Sida och andra myndigheter och departement som hanterar biståndsmedel.

  Årsredovisningen visar även hur mycket pengar som har betalats ut till olika länder och verksamheter. Den beskriver också Sidas utvecklingssamarbete och myndighetens övriga verksamhet.

  Hoppas det besvarar dina funderingar!

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten
 • Okej, tack.
  Har kikat runt lite på openaid. Ni skriver ju vad vi ger bort, men det är ändå svårt att se att det verkligen blir en effekt av det.
  Ta Mali som exempel, vi ger bort massor av pengar dit, men landet blir snarare sämre. Det borde alltså betyda att pengarna förmodligen inte kommer fram dit dom behövs.
  Oliver
 • Hej Oliver,

  sida.se finns tydligare resultatexempel, vilket kompletterar databasen från Openaid.se. Här hittar du information om var Sverige har utvecklingssamarbete eller humanitärt bistånd. Du kan du klicka dig vidare till det land du önskar läsa mer om. Om du exempelvis är intresserad av Mali, kan du läsa mer här.

  I det årliga regleringsbrevet till Sida gör regeringen tydligt hur vi på Sida ska redovisa resultaten av det kommande årets arbete. Hur det gick berättar vi bland annat i årsredovisningen som vi länkade till ovan.

  De resultat som biståndet skapar mäts på olika nivåer, men den enskilda människan är alltid i centrum. På program- eller projektnivå kan man ofta identifiera konkreta resultat. Att mäta resultaten på en övergripande nivå, exempelvis i ett land eller på global nivå, är komplicerat men sätter det enskilda resultatet i ett sammanhang. Att redovisa hur många barn som vaccinerats mot mässlingen är ett resultat i sig, men handlar i förlängningen om att de barnen får möjlighet att växa upp till friska, vuxna människor som kan försörja sig och bidra till sitt lands utveckling - och få ett bättre liv än sina föräldrar. En annan faktor som gör det svårare att följa upp specifika biståndsresultat kopplade till de svenska bidragen är att de ofta sker i samverkan med andra givare. Läs gärna mer här: Att mäta och kommunicera resultat - Sida

  Korruption en stor motståndare mot fattigdom. Korruption är alltid oacceptabelt och allvarligt, och slår värst mot de fattigaste. I många av de länder som Sida har utvecklingssamarbete med är korruptionen utbredd. Att bekämpa korruption är därmed en förutsättning för att Sida ska kunna utföra sitt uppdrag att förbättra levnadsvillkor för människor i fattigdom och förtryck. Sida är det nolltolerans mot alla former av korruption, läs gärna mer om hur Sida jobbar med det vår webbplats.

  Om du är intresserad av vad biståndet bidrar till kan du alltid följa Sida på sociala medier, där vi kontinuerligt på olika sätt berättar om vad biståndet bidrar till.

  Ha en fortsatt fin dag!

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.