Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är transparensgarantin?

Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. Openaid.se är webbplatsen för detta (läs mer på Vad är Openaid?).

Genom att öka transparensen i biståndet bidrar Sverige till dialog om biståndets effektivitet, resultat och ansvarsutkrävande. Det gäller både i förhållande till samarbetsländer och deras befolkning som till skattebetalare i Sverige.
En mer lättillgänglig information och insyn i biståndet förväntas:
  • Ge bättre underlag för planering, styrning, beslut och prioriteringar.
  • Göra biståndets resultat mer synligt.
  • Stärka förutsättningarna för ansvarsutkrävande.
  • Begränsa utrymmet för korruption, dubbelarbete och felaktig resursanvändning.
Karin Kommunikationsassistent (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.