Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka länder har Sverige bilateralt utvecklingssamarbete med?

Hej!

Jag undrar vilka länder Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med? På eran hemsida står det att Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med 36 olika länder men inte specifikt vilka.

Med vänlig hälsning,
Kajsa
Kajsa

Kommentarer

 • Hej Kajsa,

  Tack för din fråga! Det är något som just nu håller på att uppdateras på vår webbplats.

  Länder vi nu har ett bilateralt utvecklingssamarbete med är:

  Afghanistan, Albanien, Armenien, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Burkina Faso, Colombia, Etiopien, Georgien, Guatemala, Irak, Kambodja, Kenya, Kongo-Kinshasa, Kosovo, Kuba, Liberia, Mali, Moldavien, Moçambique, Myanmar, Nordmakedonien, Palestina, Rwanda, Serbien, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Turkiet, Uganda, Ukraina, Zambia och Zimbabwe.

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten
 • Hej,

  Efter vilka kriterier väljer Sida vilka länder som man har samarbete med bilateralt?
  Monica
 • Hej Monica,

  Tack för din fråga!

  Sida är en myndighet som lyder under Utrikesdepartementet. Regeringen styr Sidas verksamhet genom årliga instruktioner och vi genomför de uppdrag vi får för att nå målen med den svenska utvecklingspolitiken – som är att stötta människor som lever i fattigdom och förtryck. Det är alltså Sveriges regering som avgör i vilka länder Sida bedriver bilateralt utvecklingssamarbete.

  Det finns två sorters bistånd: utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling. Ibland samverkar det långsiktiga biståndet med det humanitära stödet. Utvecklingssamarbete handlar om att långsiktigt bekämpa fattigdom och förtryck och verka för att länder ska bli mer demokratiska. Var Sida ska verka och med vilket innehåll, bygger på fleråriga strategier som beslutas av Sveriges regering. Den största delen av Sveriges bistånd går till stöd direkt från Sverige till ett land eller en region, vilket är det bilaterala biståndet du syftar till i din fråga. Sida avgör hur stödet ska genomföras och vilka samarbetspartners som väljs.

  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en mellanstatlig organisation som arbetar för att förbättra det ekonomiska och sociala välståndet runt om i världen. OECD:s biståndskommitté heter DAC (Development Assistance Committee) och är ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet, säkerställer dess kvalitet och beslutar om gemensamma regler för vad som räknas som bistånd. Sverige och OECD/DAC strävar efter att det internationella utvecklingssamarbetet ska fokusera på de minst utvecklade länderna (MUL). Läs mer om vilka länder som kan ta emot bistånd här.

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.