Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka kriterier måste ett land uppfylla för få bistånd?

Vissa länder får bistånd, från Sverige eller andra länder. Vad är det som gör att ett land ingår i gruppen länder som mottar bistånd från andra länder?
Jens

Kommentarer

 • Hej Jens,

  Tack för ditt inlägg!

  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell organisation som arbetar för att förbättra det ekonomiska och sociala välståndet runt om i världen.

  OECD:s biståndskommitté heter DAC (Development Assistance Committee) och är ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet, säkerhetsställer dess kvalitet och beslutar om gemensamma regler för vad som räknas som bistånd. Där finns 30 medlemsländer, bland annat Sverige. Sverige förhåller sig därför till OECD/DAC:s regelverk och standard, om vilka länder som får ta emot officiellt bistånd.

  OECD/DAC upprätthåller en lista över de länder som är berättigade att ta emot officiellt bistånd (Official Development Assistance, ODA), du kan hitta den här.

  Om ett land har uppnått tröskeln för vad som definieras som höginkomstnivå under minst tre år i följd är landet inte längre berättigat till bistånd, enligt OECD/DAC:s kriterier. Sverige och OECD/DAC strävar efter att det internationella utvecklingssamarbetet ska fokusera på de minst utvecklade länderna (MUL).

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.