Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur kommer jag i kontakt med ansvarig för aktiviteterna på Kuba?

Jag jobbar med soldriven kyla och har via en partner i Österrike hittat ett sjukhus i Kuba som behöver modernisering av sin anläggning. Det finns en studie som den Österrikiska partnern gjort (med finansiering av österrikiska staten). Jag skulle vilja komma i kontakt med någon som ansvarar för Kuba som kan utvärdera om vi kan hitta ett samarbete mellan Sverige, Österrike och Kuba.
Stefan

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga!

  Strategin för Kuba fokuserar på insatser som handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar ekonomi och samhällsstyrning. Vi arbetar via enskilda organisationer, statliga aktörer eller näringsliv. Initiativet du nämner ryms tyvärr inte inom ramen för strategins fokusområden. Vi får en ny strategi 2021-2025 och det kan hända att det blir en viss förändring inom våra tematiska områden.

  I första hand hänvisar vi till ForumCiv som förmedlar bidrag från Sida till utvecklingsprojekt som syftar till att stärka det civila samhället och som genomförs i partnerskap mellan svenska och lokala organisationer. Läs mer och vänd dig direkt till ForumCiv.

  Här kan du läsa mer om hur Sida samarbetar med civila samhället och organisationer.

  Ha en fortsatt fin dag!
  Sida Kommunikationsenheten
  (Uppdaterad )
 • Hej,
  Jag undrar hur mycket bidrag har vi gett till Kuba under de sista åren, ange per år.
  Jag såg vad ni skrev att det gick till generellt: "Strategin för Kuba fokuserar på insatser som handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar ekonomi och samhällsstyrning. Vi arbetar via enskilda organisationer, statliga aktörer eller näringsliv. Initiativet du nämner ryms tyvärr inte inom ramen för strategins fokusområden. Vi får en ny strategi 2021-2025 och det kan hända att det blir en viss förändring inom våra tematiska områden"
  Kan ni vara lite mer specifika?
  Vi jobbar med mänskliga rättigheter. Vad gör vi rent konkret för de politiska fångarna ca 700 stycken? Eller faller det utanför SIDAs ram och är mer ett ansvar för ambassaden?Utbilda mig gärna.
  Sten
 • Hej Sten

  Tack för din fråga, nu kommer ytterligare svar.

  Utvecklingssamarbetet styrs av strategier beslutade av Sveriges regering. I fallet med Kuba så har vi haft en strategiperiod 2016-2021 och i maj beslutades om en ny strategiperiod 2022-2025. Det årliga beloppet till Kuba har legat på ca 25-30 MSEK. Det totala strategibeloppet för den nuvarande strategin är 150 MSEK och de fördelas relativt jämt över perioden.
  Som framgår av strategin så är huvudinriktning mänskliga rättigheter och samarbetet med enskilda organisationer. Nytt med denna strategi är att miljö och klimat samt ett tydligare fokus på Inkluderande ekonomi.
  Inom ramen för MR och Demokrati så arbetar vi exempelvis med Diakonia som i sin tur samarbetar med lokala kubanska organisationer. Inom samtliga stödområden har vi samma upplägg, dvs att Sida har avtal med en svensk part som i sint tur har avtal med en kubanska part.
  Inom ramen för miljö håller vi för närvarande på att upparbetat kontakter med nya aktörer.
  Vad gäller situationen kring de politiska fångarna så följer vi med oro utvecklingen men det ingår inte inte Sidas manat att agera politiskt. För ytterligare frågor kring detta så hänvisar vi till UD.

  Läs mer på
  Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2021-2025 - Regeringen.se  UD2021-06834 Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2021-2025.pdf 
  Startsida | Openaid sök Kuba, där kan du se hur mycket Sida ger bistånd samt andra biståndsgivare. Utforska biståndet - 1 filter | Openaid  Vänligen,
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.