Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför stödjer Sida projekt i Ryssland?

I Ryssland stödjer vi det civila samhället och de som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller stöd till oberoende medier, demokratikämpar och människorättsförsvarare. Inga pengar kommer att gå till statliga institutioner. Sida följer utvecklingen noga och arbetar intensivt med att anpassa vårt arbete i landet. Våra partners säkerhet är högsta prioritet.

Samarbetet i Ryssland styrs av regeringens strategi: https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2020/02/strategi-for-sveriges-stod-till-demokrati-manskliga-rattigheter-och-miljo-i-ryssland-20202024/
Den sammanlagda budgeten för hela strategiperioden 2020-2024 är 324 miljoner kronor. År 2021 var budgeten 70 miljoner kronor.

Du kan läsa mer om Sidas stöd här
https://www.sida.se/sida-i-varlden/ryssland

Se även Frågor och svar om Sidas stöd i Ukraina och Ryssland med anledning av Rysslands invasion | Sida


Vänligen,

Sara

Kommentarer

  • Ni måste sluta ge pengar oavsett vem det går till i landet då Ukrainare dör av Ryska mördare.
    Patrik
  • Hej Patrik.

    Vi jobbar nära våra partnerorganisationer i Ryssland. Vi använder avancerade kontrollsystem och följer upp arbetet med revisioner. Det är alltid viktigt att de stöd Sida ger används på rätt sätt, att pengarna går till det som de är avsedda för. Därför finns strikta regler och rutiner för hur detta kontrolleras och efterlevs. Sida är också en av få givare som har haft ett kontinuerligt arbete i Ryssland sedan 1990-talet. Den erfarenheten har gett oss en lokalkännedom som gör det lättare för oss att säkerställa att pengarna kommer rätt.

    Vänligen,     Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.