Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad anser ni är viktigast för att förbättra levnadsförhållandena för människor i slumområden?

Vad anser ni är viktigast för att förbättra levnadsförhållandena för människor i slumområden? Finns det några konkreta mål som ni jobbar mot just nu?
Clara

Kommentarer

 • Hej Clara,

  Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Som svensk myndighet styrs vi av regeringens förordningar, regleringsbrev, strategier.

  Det är regeringen som i strategierna beslutar om inriktning/mål i olika länder, regioner eller globalt. En strategi är normalt 3-5 år, och inkluderar 5-10 olika strategimål. En av de få strategier som idag innehåller skrivningar om städer är den Globala strategin för miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026, där ett av sju strategimål är Fler miljömässigt hållbara och inkluderande städer och samhällen. Mot bakgrund av att en dryg miljard idag bor i slumområden, med stora brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredsställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och avfallshantering samt ofta stor sårbarhet för klimatförändringens effekter, har vi på Sida identifierat att vi genom den globala strategin för miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026, i relation till strategimålet om städer vill:
  • Stödja uppgradering av informella-/slumområden och ökad tillgång till grundläggande samhällstjänster såsom energi, vatten, och avfalls- och avloppshantering; samt
  • Stödja länder och städer att utforma strategier och planer som främjar miljömässigt hållbar och inkluderande stadsutveckling samt motståndskraft mot klimatrelaterade och andra katastrofer, som del av stöd till genomförande av SDG11 och New Urban Agenda. Här är det av vikt att även bidra till att inkludera informella-/slumområden i den formella stadsutvecklingen.
  För att göra detta samarbetar Sida med globala aktörer som t ex UN-Habitat, Cities Alliance och Slum Dwellers International (ett nätverk för enskilda organisationer).

  Vänliga hälsningar,
  Karin Kommunikationsassistent

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.