Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot svenskt bistånd i en ny granskning. Vad innebär detta för Sida?

Kommentarer

 • Hej,tack för frågan.

  Sida välkomnar granskningen och kommer att följa upp de slutsatser som berör myndigheten. Multilaterala organisationer utgör en viktig del av vår verksamhet.

  Av rapporten framgår att Sida har en bra hantering av biståndet genom multilaterala organisationer, att våra beslut är väl motiverade, att vi gör riskanalyser och följer upp våra stöd.

  Sida styrs av tematiska och geografiska strategier som har tydliga mål för vad utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet ska leda till.

  Varje år följer vi upp resultaten av vårt strategiarbete, vilket inkluderar stöd genom multilaterala organisationer, och rapporterar till regeringen. Sida rapporterar också vartannat år till regeringen specifikt om samarbetet med multilaterala organisationer.

  Riksrevisionens enda rekommendation till Sida är att rutinen för samråd med UD bör förtydligas och att Sida och UD bör överväga gemensamma bedömningar. Detta får vi diskutera gemensamt.

  läs vidare här:
  Till Riksrevisionens rapport
  Sara Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.