Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot svenskt bistånd i en ny granskning. Vad innebär detta för Sida?
Fredrik

Kommentarer

 • Hej,tack för frågan.

  Sida välkomnar granskningen och kommer att följa upp de slutsatser som berör myndigheten. Multilaterala organisationer utgör en viktig del av vår verksamhet.

  Av rapporten framgår att Sida har en bra hantering av biståndet genom multilaterala organisationer, att våra beslut är väl motiverade, att vi gör riskanalyser och följer upp våra stöd.

  Sida styrs av tematiska och geografiska strategier som har tydliga mål för vad utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet ska leda till.

  Varje år följer vi upp resultaten av vårt strategiarbete, vilket inkluderar stöd genom multilaterala organisationer, och rapporterar till regeringen. Sida rapporterar också vartannat år till regeringen specifikt om samarbetet med multilaterala organisationer.

  Riksrevisionens enda rekommendation till Sida är att rutinen för samråd med UD bör förtydligas och att Sida och UD bör överväga gemensamma bedömningar. Detta får vi diskutera gemensamt.

  läs vidare här:
  Till Riksrevisionens rapport
  Sara
 • Hej,

  Återspeglar verkligen ovanstående sammanfattning Riksrevisionens väsentliga kritik?
  Hans Lennros
 • Hej Hans.

  Tack för din fråga.

  Sida kommer att följa upp de observationer som riktar sig till Sida, och diskutera med UD hur vi kan ta hand om de rekommendationer som riktas till oss gemensamt. Vi kommer också att noggrant gå igenom detaljerna i granskningsrapporten och se hur vi kan dra nytta av observationer och slutsatser. Riksrevisionen anger i rapporten att Sida arbetar på ett ändamålsenligt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med justeringar och anpassningar för att hela tiden höja kvaliteten i verksamheten, och i våra i system och rutiner.

  läs vidare här:
  Till Riksrevisionens rapport   Mvh,
  Sida Kommunikationsenheten
 • Hej Sara,

  Ännu har jag inte fått besked om vad för kontinuerliga justeringar och anpassningar som SIDA gjort. Ser fram mot att få detta.
  Tack på förhand,
  Hans

  Hans Lennros
 • Hej Hans

  Tack för ditt inlägg och ledsen för sent svar.

  Sida kommer väl ut i granskningen. Det framgår av rapporten att Sida har en bra hantering av biståndet genom multilaterala organisationer, att våra beslut är väl motiverade, att vi gör riskanalyser och följer upp våra stöd. Det finns inga specifika rekommendationer till Sida, men några som riktas gemensamt till Sida och UD.

  Din fråga är mer ämmad för UD.  Vänligen,
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.