Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stöd till svenska partianknutna organisationer (PAO)?

Hur mycket stöd går till de svenska partianknutna organisationerna?
Adam

Kommentarer

 • Hej Adam,

  Tack för ditt inlägg!

  Stöd till partianknutna organisationer (PAO) sker genom strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016-2020 (PAO-strategin) som nyligen har förlängts till att gälla fram t o m 2022.
  Inom ramen för PAO-strategin ger Sida stöd till sju olika PAO. Verksamhet som stöds ska enligt strategin bidra till följande mål:
  • Uppbyggnad av plattformar för politisk dialog och alliansbildande, främst i post-konfliktsituationer samt länder med fragmenterade och svaga partisystem
  • Ökade möjligheter för politiska partier, organisationer och förändringsaktörer att aktivt samverka med relevanta myndigheter/institutioner
  • Uppbyggnaden av samarbeten och nätverk på regional nivå som bidrar till att stärka demokratiska flerpartisystem
  • Stärkta demokratiska politiska partier, inklusive organisationer med en politisk agenda som kan utvecklas till partier
  • Ökad kapacitet hos politiska partier/organisationer att arbeta effektivt och nå ut med sina budskap till potentiella väljare
  • Stärkt förmåga hos politiska partier/organisationer att driva frågor kring fria och rättvisa val, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ickediskriminering
  • Ökad egenmakt och inflytande hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i politiska processer och beslutsfattande, med särskilt fokus på kvinnors och ungdomars politiska deltagande
  • Förbättrade möjligheter för politiska partier och andra förändringsaktörer, t.ex. bland dem som verkar i auktoritära stater, att upprätthålla sitt engagemang för demokrati, inkl. genom deltagande i regionala och internationella nätverk
  Under 2019 gick 97 miljoner kronor till partianknutna organisationer. Du kan läsa mer om strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer i Sidas årsredovisning för 2019 (s. 51, 52 och 133).

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.