Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Myanmar

Finns det någon raport som visar vad biståndet som går till Myanmar verkligen går till? Jag tänker eftersom Myanmar är ett korrupt land så går biståndet verkligen till det den ska gå till?
Fatemeh

Kommentarer

 • Hej Fatemeh,

  Tack för din fråga.

  Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Som svensk myndighet styrs vi av regeringens förordningar, regleringsbrev, strategier och budget. Vilka länder och strategier som Sida arbetar med bestäms således av regeringen, via Utrikesdepartementet. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom, men också i förtryck. Sida ger därför stöd till arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - som är särskilt viktigt i länder med svaga demokratiska system. Mänskliga rättigheter och demokratiska principer har stor betydelse i kampen mot fattigdom.

  I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer. Det är Strategin för utvecklingssamarbetet med Myanmar 2018-2022 - Regeringen.se som styr Sidas utvecklingssamarbete i landet. Sidas humanitära stöd till Myanmar utgår från en årlig krisanalys. Sida ger ett större humanitärt stöd 2022 jämfört med 2021. Du kan ta del av Sidas humanitära krisanalys för Myanmar 2022, här.

  Arbetet mot korruption är högt prioriterat av Sida. Korruption måste bekämpas för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska få det bättre. Korruption är vanligt i många länder där Sida arbetar och är ett allvarligt hinder för fred och utveckling. Sida försöker förhindra korruption i biståndsarbetet redan från start genom att bedöma om samarbetsorganisationen har en bra styrning och kontroll. Vi kräver också revision och resultatredovisning för alla biståndsprojekt. Sida följer kontinuerligt upp och utvärderar de projekt och program som vi stödjer. Uppföljningen sker i flera olika steg och på olika sätt. Du kan läsa om hur biståndet fungerar, här.

  Här besvarar vår kollega frågan om hur Sida vet att pengarna hamnar rätt: https://www.youtube.com/watch?v=rubwY_PEaYk

  Ett tips är att besöka Openaid.se, där publiceras öppna data om det samlade svenska biståndet från 1998 och framåt. Där finns diagram som visar samarbetsländer, sektorkategorier och aktörer. Det går också att se hur de aktiviteter som genomförs inom biståndet relaterar till de globala målen och det är även möjligt att ta del av publicerade strategirapporter. Det är Sida som driver Openaid, men du finner statistik och utbetalningar från alla myndigheter och departement som hanterar statliga biståndsmedel.

  Läs mer:
  Sidas arbete i Myanmar | Sida
  Kontroll av biståndet | Sida
  Sidas arbete mot korruption
  Sidas årliga rapport om myndighetens hantering av misstankar om korruption och oegentligheter i biståndet 2021

  Vänliga hälsningar
  Karin Kommunikationsassistent

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.