Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kurdistan

I samband med turbulens i riksdagen och Aminer Kakabavehs vågmästarroll har jag fått information om att vårt bistånd till kurder ökade med ett stort antal miljoner. Om det är sant, hur mycket var det som hennes röst kostade?
Bitte Müller-Hansen

Kommentarer

 • Hej Bitte.

  Tack för din fråga.

  Det är riksdagen som fattar beslut om statsbudgeten, och därmed också om exakt hur mycket av budgeten som ska gå till bistånd. Biståndets syfte är att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor. Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen.

  Regeringen anger hur mycket pengar Sida har till sitt förfogande i det årliga regleringsbrevet. Brevet anger också hur pengarna ska fördelas mellan Sidas olika verksamheter, till exempel till landsamarbeten, regionsamarbeten, humanitärt bistånd, specifika ämnesfrågor och förvaltning.
  Openaid är en webbplats som visar öppna data om det svenska biståndet. Här finns data som visar när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det har gett för resultat. Openaid publicerar information från myndigheter och departement om det svenska biståndet i enlighet med transparensgarantin. Du kan där ta del av bland annat information kring strategierna för Irak, Turkiet och Syrien samt Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika.
  Startsida | Openaid  Vänligen,
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.