Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kriterier för länder som Sverige ger skattepengar/bistånd/utvecklingssamarbete?

Hej jag har tidigare ställt fråga om efter vilka kriterier och jag fick ett generellt svar som inte svarar på min specifika fråga.  Hur väljer man länder? vad styr UD/Sidas val av länder? Finns riktlinjer? Regelverk?

Ert svar på min första fråga och det svar ni gav mig genererar igen, en nygammal fråga för mig. Vad är bistånd och vad är utvecklingssamarbete? Gäller samma regelverk för dessa två olika former? är oklar över definitionen av de två olika formerna som ni angav i tidigare svar. Är det olika ansvar för bistånd (sida) och utvecklingssamarbete och isåfall vem ansvarar för utvecklingssamarbetet?

Min fråga hade jag svårt att lägga in någon av era förvalda kategorier. De gäller regler och riktlinjer men jag måste kryss något för att kunna sända.
Med vänlig hälsning

Monica

Kommentarer

 • Hej Monica,

  Tack för ditt inlägg!

  För din första fråga hänvisar vi till Utrikesdepartementet, eftersom det är de som har direkta kontakten med regeringen om urval.

  Runt hälften av Sveriges bistånd går genom Sida. Delar av biståndet går genom UD och andra myndigheter. Via verktyget Openaid.se kan se till vem, för vilka och när biståndsmedel betalats ut. Det som ligger till grund för data på Openaid.se baseras på statistik och utbetalningar från Sida, Utrikesdepartementet och övriga myndigheter som hanterar medel inom den svenska regeringens Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd. Alltså ansvarar flera myndigheter för utvecklingssamarbete, du kan exempelvis se hur stödet fördelade sig under 2019 här: ​Openaid.se​​​

  Om du vill ha mer information om utgiftsområde 7, internationellt bistånd, hittar du budgetpropositionen här.


  Sida arbetar med två olika typer av bistånd: långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Både utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ingår i paraplybegreppet bistånd.

  Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet genomförs bilateralt eller multilateralt. Bilateralt stöd går direkt från Sverige till ett annat land. Multilateralt stöd ges till stora internationella organisationer tillsammans med andra länder och givare.
  Humanitärt bistånd ska rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas i väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer. Större stödinsatser planeras för ett år i taget, men vid en plötslig katastrof kan utbetalning av stöd ske inom 24 timmar.

  Allt svenskt bistånd, alltså både det humanitära och utvecklingssamarbetet leds av fem perspektiv:
  • Fattigdomsperspektivet
  • Rättighetsperspektivet
  • Konfliktperspektivet
  • Jämställdhetsperspektivet
  • Miljö- och klimatperspektivet
  Utöver det styrs det humanitära stödet av fem principer:

  Humanitet: Mänskligt lidande ska lindras varhelst det finns. De drabbades värdighet och rättigheter måste respekteras och skyddas.
  Neutralitet: Humanitära aktörer får inte delta i konflikter eller välja sida i politiska, religiösa eller ideologiska kontroverser.
  Opartiskhet: Humanitärt arbete ska vara oberoende av faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, kön, nationalitet, religion eller politisk tillhörighet. De mest akuta behoven ska alltid prioriteras.
  Oberoende: Humanitära insatser ska vara oberoende av andra aktörers politiska, ekonomiska eller militära intressen.

  Hoppas det besvarade din fråga!

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.