Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

jämnlik utdelning av biståndet

Hej.
Utred gärna om biståndet till Afghanistan utdelas jämt i landet. Då Afghanistan har olika folkgrupper och det som har makt får nästan allt biståndet.
Utred gärna vad är anledningen att nästan alla afghansk-svensk kommites skolor ligger i en viss region i Afghanistan, Vilket leder till att En viss folkgrupp utnyttjar mesta del av biståndet.

en perosn

Kommentarer

 • Hej,
  Vad roligt att du är intresserad av Sidas utvecklingssamarbete i Afghanistan

  Sida arbetar brett med många olika samarbetspartners och bedömer att vi har en god täckning i landet. Ett exempel är vårt stöd till Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) som arbetar i samtliga provinser i Afghanistan. Ett av deras projekt, Citizens’ Charter Afghanistan Project syftar till att stärka demokratiska processer i Afghanistan och når ut till fler än 13 millioner människor i 34 provinser. Utöver detta har ARTF en rad olika projekt som riktar sig mot olika provinser över hela landet. Läs gärna mer om ARTF:s arbete i Afghanistan på deras hemsida.

  Svenska Afghanistankommittén (SAK) har verksamhet i 14 provinser i Afghanistan, i 13 av dem arbetar de med utbildningsinsatser. SAK riktar sitt arbete mot de allra mest utsatta grupperna i landet. Därför bedrivs arbetet framförallt på den fattiga afghanska landsbygden och med särskilt fokus på kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning och internflyktingar. Här kan du läsa mer om SAK:s verksamhet.

  Ytterligare ett exempel är Sidas stöd till det EU-finansierade projektet Afghanistan Peace Support Mechanism. Det har bidragit till att marginaliserade grupper i landet har kunnat lyfta sina prioriteringar i fredsprocessen. Projektet säkerställer inkluderande fred och underlättar informationsutbyte mellan den afghanska regeringen och olika grupper i samhället.

  Läs gärna mer om vårt arbete på sida.se.


  Elisabeth Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.