Till senaste kommentaren

Hur mycket bistånd fick Sida 2022 av svenska skattebetalare?

Varför bildades Sida? Vad kostade Sida de svenska skattebetalarna år 2022?

Om ni skulle få 30% av 2022:s budget. Har ni prioriterad lista hur ni ska fördela budgeten?

Hur många anställda svenskar jobbar på Sida och utländska?

Varför ska Sida vara kvar när ni betalar FN och Rädda barnen m.fl.?

Samverkar ni med MSB?

En skattebetalar som ser sina utgifter krympa, och börjar ifrågasätta - Vart går alla skattepengar!
Hej

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för att du hör av dig till oss med dina frågor om Sida och vår verksamhet. Eftersom det är många frågor som ställs samtidigt har vi delat in svaren efter varje fråga.

  Svar på frågan: Varför bildades Sida?
  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är Sveriges biståndsmyndighet. Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi möjliggör utveckling som prioriterar de allra fattigaste. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

  Svar på frågan: Vad kostade Sida de svenska skattebetalarna år 2022?
  Sidas totala bistånd till världen uppgick år 2022 till 23,76 miljarder kronor. Hur dessa fördelades kan du ta del av på vår webbsida openaid.se, som är vår portal för öppna data om biståndet. Startsida | Openaid

  Svar på frågan: Om ni skulle få 30% av 2022:s budget. Har ni prioriterad lista hur ni ska fördela budgeten?
  Sida lyder under Utrikesdepartementet (UD) och ansvarar för ungefär hälften av det svenska biståndet. Som svensk myndighet styrs vi av regeringens förordning, regleringsbrev och strategier. Förordningen beskriver hur arbetet ska genomföras. Regleringsbrevet kommer varje år och styr årets verksamhet och budget. Strategier beslutas av regeringen och definierar vilka länder och teman Sida ska arbeta med.

  Svar på frågan: Hur många anställda svenskar jobbar på Sida och utländska?
  Sidas personal motsvarar cirka 845 årsarbetskrafter (januari 2023, antal tjänster omräknat till heltidstjänster). En knapp fjärdedel arbetar på ambassader i våra samarbetsländer. Övriga anställda arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg samt på kontoren i Visby och Härnösand.

  Svar på frågan: Varför ska Sida vara kvar när ni betalar FN och Rädda barnen m.fl.?
  Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Sidas arbete finansieras av skatt. Riksdagen beslutar om statsbudgeten, och därmed också om storleken på biståndsbudgeten. Men för att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling behövs mer pengar än biståndet. För att frigöra mer pengar och kunskap engagerar Sida också samarbetsländer, banker, företag, entreprenörer och investerare.

  Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap, medan samarbetspartner genomför projekten. Både små gräsrotsorganisationer och stora multinationella organisationer spelar en viktig roll för världens utveckling. Läs gärna mer om hur biståndet fungerar på vår hemsida:
  Så fungerar biståndet | Sida

  Svar på frågan: Samverkar ni med MSB?
  Ja, vi samverkar med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sida samarbetar med civilsamhälle, myndigheter, näringsliv och universitet både i Sverige och i andra länder. Vi samarbetar också med internationella aktörer som FN, EU och Världsbanken.

  Med vänlig hälsning,
  Sida 

  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.