Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur agerar Sida med tanke på covid-19?

En stor del av Sidas 2 000 insatser i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa har under det senaste året anpassats för att på bästa sätt möta människors ökade och förändrade behov.

Sedan pandemin startade har omkring 120 miljoner människor hamnat i extrem fattigdom. Många har förlorat sin försörjning och 700 miljoner människor har inte mat för dagen. Barn har gått miste om utbildning och våldet mot särskilt utsatta grupper i samhället har ökat. Ryktesspridning bidrar samtidigt till misstro mot tillgängliga vaccin.

Läs mer om Sidas arbete mot covid-19.

Förutom att lindra de direkta effekterna av pandemin arbetar Sida långsiktigt för att stärka länders hälsosystem. Mer och bättre vård måste byggas för denna och nästa pandemi, skriver Sidas generaldirektör Carin Jämtin och Stefan Swartling Peterson, professor vid Karolinska Institutet och hälsospecialist vid UNICEF Sverige, i en debattartikel.

Sida Kommunikationsenheten (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej !

  Hur ställer Sida sig till uttalandet från WHO om att vaccin mot Covid-19 i skrivande stund fördelas främst och i första hand till rika länder och inte enligt policyn att de skall till de regioner där de gör bäst nytta?
  Mot bakgrunden att vaccin som är lättare att distribuera under enklare förhållanden förefaller komma först under slutet av 2021 och att de vaccin som finns tillgängliga ställer höga krav på teknisk utrustning, har Sida någon strategi för att facilitera distribution av vaccin till de områden där det behövs bäst?
  Jörgen Hellgren
 • Hej Jörgen,

  Sverige bidrar i nuläget till en rättvis global fördelning av covid-19-vaccin dels som medlem i EU:s gemensamma vaccinstrategi, dels genom den globala vaccinupphandlingsmekanismen COVAX. Under den senaste veckan har vi fått positiva nyheter från WHO och COVAX som uppskattar att de enligt plan kommer att kunna leverera 2 miljarder doser under 2021.

  Utöver vårt stöd till COVAX-samarbetet, så har Sverige ökat sitt finansiella stöd till vaccinalliansen GAVI till 350 miljoner kronor årligen, till totalt 1,75 miljarder kronor för perioden 2021–2025. Sida stöder också viktiga initiativ som International Vaccine Institute, som bland annat arbetar med att få fram vaccin som även utvecklingsländer ska få omedelbar tillgång till.

  Sverige har också bidragit till Världsbanken och dess utlåning för att stödja ländernas tillgång till och distribution av covid-19-vacciner. Förutom finansiella bidrag, så arbetar vi med påverkansarbete globalt, regionalt och på landnivå för att säkerställa finansiering för global tillgång till säkra och effektiva vacciner när de har godkänts.

  Vi har även stora stöd till hälso- och sjukvården i våra samarbetsländer för att förbättra kvinnors, barns och ungdomars hälsa. Det bidrar till att stärka ländernas egen kapacitet att hantera hälsopandemier samtidigt som man ser till att den vanliga, nödvändiga, vården fortsätter.

  Vänliga hälsningar,
  Fredrik Pressekreterare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.