Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur agerar Sida med tanke på covid-19?

Sida följer situationen med covid-19 mycket noga och agerar utifrån de rekommendationer som ges av svenska myndigheter. Konsekvenserna av den här pandemin för individer och samhällen är redan stora idag och kommer att märkas en lång tid framöver.

Läs mer på Sidas webbplats om hur biståndet ställer om i kampen mot Corona. För alla artiklar i ämnet går det bra att göra en sökning.
Sida Kommunikationsenheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej !

  Hur ställer Sida sig till uttalandet från WHO om att vaccin mot Covid-19 i skrivande stund fördelas främst och i första hand till rika länder och inte enligt policyn att de skall till de regioner där de gör bäst nytta?
  Mot bakgrunden att vaccin som är lättare att distribuera under enklare förhållanden förefaller komma först under slutet av 2021 och att de vaccin som finns tillgängliga ställer höga krav på teknisk utrustning, har Sida någon strategi för att facilitera distribution av vaccin till de områden där det behövs bäst?
  Jörgen Hellgren
 • Hej Jörgen,

  Sverige bidrar i nuläget till en rättvis global fördelning av covid-19-vaccin dels som medlem i EU:s gemensamma vaccinstrategi, dels genom den globala vaccinupphandlingsmekanismen COVAX. Under den senaste veckan har vi fått positiva nyheter från WHO och COVAX som uppskattar att de enligt plan kommer att kunna leverera 2 miljarder doser under 2021.

  Utöver vårt stöd till COVAX-samarbetet, så har Sverige ökat sitt finansiella stöd till vaccinalliansen GAVI till 350 miljoner kronor årligen, till totalt 1,75 miljarder kronor för perioden 2021–2025. Sida stöder också viktiga initiativ som International Vaccine Institute, som bland annat arbetar med att få fram vaccin som även utvecklingsländer ska få omedelbar tillgång till.

  Sverige har också bidragit till Världsbanken och dess utlåning för att stödja ländernas tillgång till och distribution av covid-19-vacciner. Förutom finansiella bidrag, så arbetar vi med påverkansarbete globalt, regionalt och på landnivå för att säkerställa finansiering för global tillgång till säkra och effektiva vacciner när de har godkänts.

  Vi har även stora stöd till hälso- och sjukvården i våra samarbetsländer för att förbättra kvinnors, barns och ungdomars hälsa. Det bidrar till att stärka ländernas egen kapacitet att hantera hälsopandemier samtidigt som man ser till att den vanliga, nödvändiga, vården fortsätter.

  Vänliga hälsningar,
  Fredrik Pressekreterare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.