Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finansiering av invandring från biståndsbudgeten?

Hej.
Under 2015 fördes diskussioner om ändringar av biståndsreglerna, så att biståndsbudgeten inte skulle kunna belastas med att finansiera invandring till Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-ser-over-bistandsoverforing

Blev det något av dessa diskussioner? Hur ser reglerna ut idag?
Erik

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Tack för ditt inlägg!

  Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten, och därmed också om utgifterna för internationellt bistånd. Regeringen beslutar sedan om hur mycket pengar Sida får disponera. Diskussionen om hur biståndet ska fördelas och klassificeras är en politisk debatt som fastställs av den sittande regeringen, och inte av Sida.

  Lite mer än hälften av Sveriges bistånd går genom Sida, men inte allt. Delar av biståndet går genom UD och andra myndigheter. Viss del av biståndsbudgeten går idag till flyktingkostnader i Sverige, men mindre sedan 2015. På Openaid.se kan du läsa mer om hur mycket av Sveriges bistånd som gått till flyktingkostnader i Sverige. Det som ligger till grund för data på Openaid.se är statistik och utbetalningar från Utrikesdepartementet, Sida och andra myndigheter och departement som hanterar biståndsmedel.

  Inom det som räknas som bistånd finns ett område som kallas Kostnader inom andra utgiftsområden där bl.a. kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande ingår, vilket är i enlighet med internationella biståndskommittén OECD/DAC:s riktlinjer över vad som kan räknas som bistånd. Den svenska modellen för vad som ingår i detta har ändrats några gånger, senast det skedde var 2019. I den tidigare modellen ingick även kostnader till kommuner för mottagandet av kvotflyktingar. Från och med 2020 exkluderas dessa kostnader från biståndsramen. Du kan läsa mer om detta här i budgetpropositionen 2020 för utgiftsområde 7, Internationellt bistånd: https://www.regeringen.se/4ac134/contentassets/d13d35490a9f470a87b885188587b5ae/utgiftsomrade-7-internationellt-bistand.pdf.

  Kostnader för flyktingmottagande i Sverige finns alltså inte med i Sidas budget, utan det går att hitta i statsbudgeten samt i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Migrationsverket, den kan du hitta här: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20374.

  Du kan även läsa mer om OECD/DACs definitioner och direktiv gällande officiellt bistånd här: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/STAT(2018)9/FINAL/en/pdf. På s. 25 kan du läsa mer om just flyktingar i avsnittet II.6 Refugees.

  Hoppas du fått svar på dina funderingar!
  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.