Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Elproduktion i Afrika (mikroproduktion)

Medverkar SIDA i några aktuella projekt för lokal produktion av el (sol, vind mm)  för några familjer, en by, en mindre ort?
Tacksam att få referenser till sådana projekt och kontaktpersoner för dessa!
Kenth Carlsson

Kommentarer

 • Hej Kenth.

  Tack för din fråga.

  Tillgång till energi gör att människor lättare kan förbättra sina liv och ta sig ur fattigdom. För klimatets och människans framtids skull behöver energin vara förnybar. Sida arbetar för att öka människors tillgång till hållbar energi i framför allt Afrika söder om Sahara.

  Läs vidare Hållbar energi | Sida

  Exempel- på projekt- Power Africa
  Mer än hälften av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el. Tillgång till energi för alla är ett av de globala målen för hållbar utveckling. Det krävs dock en kraftigt ökad finansiering av nya energilösningar för att uppnå målet. Sida deltar i bland annat i satsningen Power Africa som vill fördubbla tillgången till el i Afrika.

  Power Africa är ett partnerskap mellan offentlig och privat sektor som sedan 2013 arbetar för att öka tillgången till el och på så vis lösa Afrikas energikris.

  Universell tillgång till överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi är ett av de Globala målen för hållbar utveckling. Det är också avgörande för att uppnå flera av de andra Globala målen.

  En miljard människor världen över lever utan tillgång till el. För att lösa detta måste investeringarna i energilösningar öka kraftigt. Bara i Afrika söder om Sahara saknar mer än hälften av människorna tillgång till el, enligt Världsbankens data.

  Det stora gapet i finansieringen kan inte överbryggas med endast offentliga energisatsningar. De måste kompletteras med privat finansiering.

  Sida har länge gett bidrag till investeringar för att elektrifiera landsbygden, till kapacitetsuppbyggnad och till stöd för att reformera energisektorn. Sedan 2015 satsar Sida dessutom på nya innovativa metoder för att mobilisera kapital till privata investeringar i förnybar energi och energieffektivitet i Afrika söder om Sahara.

  läs vidare Power Africa | Sida
  Vattnar med ren solenergi tack vare Sidas garantier | Sida
  Kontakter hittar du här Avdelningen för Afrika | Sida  Vänligen,
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.