Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bistånd till Tanzania

Jag var nyligen på resa i Tanzania. Vår guide berättade att SIDA bistod med pengar så att den skola han gick i på -70 talet kunde byggas. Det är 50 år sedan, och jag vill veta hur mycket bistånd SIDA har gett till Tanzania varje år sedan 1970. Jag vill också veta hur biståndet har följts upp, har biståndet gått till det det varit avsatt för? Vår guide berättade att Tanzania är ett korrupt land, därför vill jag veta hur SIDA säkerställer att biståndet går dit det ska. Tack på förhand.

Katarina
Katarina

Kommentarer

 • Hej Katarina!

  Tack för din fråga.

  Det stämmer att Sverige genom Sida har ett stort bistånd till Tanzania, som framförallt går till demokrati och MR, utbildning, sysselsättning och social trygghet, miljö och klimat samt forskning. Stödet till demokrati och mänskliga rättigheter har stärkts för att bemöta det allt mer krympande demokratiska utrymmet.
  Sida lyder under Utrikesdepartementet och styrs av regeringen, bland annat genom strategier som anger de länder och områden vi ska arbeta med. Regeringens politik för utvecklingssamarbeten vilar i sin tur på internationella överenskommelser och principer om utvecklingseffektivitet.
  Med utvecklingseffektivitet menas inte bara att biståndet ska vara effektivt, det handlar också om vilka förutsättningar som krävs för att biståndet ska få bästa möjliga resultat för mottagarna.
  Arbetet mot korruption är högt prioriterat i all verksamhet. Vi bedömer om samarbetsorganisationen har en bra styrning och kontroll, och vi kräver också revision och resultatredovisning för alla biståndsprojekt. Titta gärna på en kort film
  där vi förklarar mer om det arbetet.
  Här nedan finns det ytterligare förslag till fördjupning kring hur vi arbetar i Tanzania.
  Tanzania | Sida
  Kontroll av biståndet | Sida
  Utforska biståndet - 1 filter | Openaid
  Sida årsredovisning 2020
  Publikationer om biståndet | Sida
  Tanzania-201610-webb.pdf (eba.se)

  Vänligen
  Sida

  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.