Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bistånd till Ryssland

Av vilken anledning betalar vi ut bistånd till Ryssland instorleksordningen 130 miljoner per år?
Bertil Lundström

Kommentarer

 • Hej Bertil

  Tack för din fråga.

  I Ryssland stödjer vi det civila samhället och de som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller stöd till oberoende medier, demokratikämpar och människorättsförsvarare. Inga pengar kommer att gå till statliga institutioner. Sida följer utvecklingen noga och arbetar intensivt med att anpassa vårt arbete i landet. Våra partners säkerhet är högsta prioritet.

  Samarbetet i Ryssland styrs av regeringens strategi: https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2020/02/strategi-for-sveriges-stod-till-demokrati-manskliga-rattigheter-och-miljo-i-ryssland-20202024/
  Den sammanlagda budgeten för hela strategiperioden 2020-2024 är 324 miljoner kronor. År 2021 var budgeten 70 miljoner kronor.
  Du kan läsa mer om Sidas stöd här
  https://www.sida.se/sida-i-varlden/ryssland


  Vänligen,
  Sara
 • Tack för ert svar!
  Tycker ni att det går bra och att demokratin går framåt i Ryssland?
  Ibland kanske man får inse att saker inte går åt rätt håll och ska lägga sitt krut där det gör nytta!
  Hur kan ni säkerställa att inga pengar går till staten eller ”kommuner” i Ryssland?
  Förstår att ni har ett uppdrag, samtidigt så måste ni väl återrapportera till Sveriges regering så att dom kan göra en bedömning var pengarna gör mest nytta. Eller låter ni bara pengarna rinna iväg? I dagens läge borde ni väl styra om insatserna till Ukraina och länder som gränsar till Ukraina så att dom kan hantera flyktingvågen!

  Mvh
  Bertil
  Bertil Lundström
 • Hej Bertil

  Tack för din fråga

  Sida jobbar nära våra partnerorganisationer som har lokal närvaro i Ryssland. Vi använder avancerade kontrollsystem med olika typer av revisioner. Det är alltid viktigt att de stöd Sida ger används på rätt sätt, att pengarna går till det som de är avtalade för. Därför finns strikta regler och rutiner för hur detta kontrolleras och efterlevs. Sida är också en av de få givare som har haft ett kontinuerligt arbete i Ryssland sedan 1990-talet. Den erfarenheten har gett oss en lokalkännedom som gör det lättare för oss att säkerställa att pengarna kommer rätt.
  Läs mer: Kontroll av biståndet | Sida, Sidas arbete mot korruption | SidaKontroll av biståndet | Sida

  Beslut från idag (1/3) med sammanlagt 500 miljoner i stöd till Ukraina.
  Stödet ska till humanitärt stöd att bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. De 500 miljoner kronor som nu beslutats om kommer möjliggöra för det humanitära samfundet att utöka det humanitära stödet. Detta gäller både i Ukraina och i de länder dit människor flytt, länder som nu uppvisar enastående solidaritet. Medlen kommer att fördelas allteftersom behovsbilden klarnar till Sidas partnerorganisationer som har bäst förutsättningar att hjälpa den drabbade befolkningen.
  Vi följer utvecklingen noga och har möjligheter att snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder.

  Läs mer Ukraina | Sida.


  Vänligen,
  Sara
 • Hej SIDA,
  Eftersom detta är skattefinansierad verksamhet, så vill jag framföra min åsikt i frågan. Pengarna bör omfördelas och skickas till Ukraina. Att ni skriver att ni har god kontroll på att Ryssland förvaltar pengarna korrekt är naivt med tanke på det totalitära styret och korruption.
  Staffan Öberg
 • Hej Staffan

  Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Sida lyder under Utrikesdepartementet. Vårt uppdrag beskrivs och styrs av regeringens förordningar, regleringsbrev, strategier och budget. Regeringens politik för utvecklingssamarbeten vilar i sin tur på internationella överenskommelser och principer om utvecklingseffektivitet. Med utvecklingseffektivitet menas inte bara att biståndet ska vara effektivt, det handlar också om vilka förutsättningar som krävs för att biståndet ska få bästa möjliga resultat för mottagarna.

  Läs mer Kontroll av biståndet | Sida

  Läs vidare om humanitära stöd till Ukraina
  Så fördelas utökade humanitära stödet i Ukraina | Sida

  läs mer Frågor och svar om Sidas stöd i Ukraina och Ryssland med anledning av Rysslands invasion | Sida


  Vänligen,
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.