Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ser biståndet till Palestina ut?

Återkommande påstås av vissa i debatten att Sida ger bistånd som den Palestinska staten förmedlar vidare till palestinier som begått grova brott mot israeler eller den israeliska staten. Om ett felaktigt påstående förs fram tillräckligt ofta kan det ibland uppnå status som sant.

Israel har principen att demolera sådana personers hem och därmed göra hela familjen, i bland flergenerationsfamiljer, bostadslös. Att hjälpa bostadslösa ser jag som ett rättfärdigt bistånd, men påståendet om att Sida finansierar sida palestinska terrorister är en helt annan sak. Så finns det en del i biståndet till Palestina som av vissa kan målas upp som terroristlön.
Karl

Kommentarer

 • Hej Karl,

  Precis som andra myndigheter är Sidas verksamhet reglerad och medel fördelas aldrig godtyckligt. Riksdag och regering styr vår verksamhet via förordningar, regleringsbrev, policys och strategier. Odemokratiska organisationer kommer inte ifråga för stöd via Sida.

  Utvärdering, uppföljning och kontroll är centrala delar av vårt arbete. Biståndsinsatser som Sida finansierar revideras, utvärderas och kontrolleras för att säkra att de ger resultat och att skattemedel används enligt regelverket.
  Det är såväl Sidas som samarbetsländernas och samarbetsparternas ansvar att rapportera på vilket sätt resurserna används och vilka resultat som uppnås.

  Sida är en myndighet under Utrikesdepartementet och granskas liksom andra myndigheter av Riksrevisionen (se granskningar av internationellt bistånd här https://www.riksrevisionen.se/rapporter/amnesomraden/internationellt-bistand.html). EBA (Expertgruppen för biståndsanalys) har till uppgift att analysera och utvärdera det svenska biståndet och vi har även internrevision. Vidare rapporterar vi till OECD/DAC som regelbundet utvärderar arbetet.

  Granskning, öppenhet och transparens är centralt för Sidas verksamhet. Bland annat finns Openaid, en webbtjänst byggd på öppna data om biståndet. Det går också alltid att läsa mer om vad vi gör och till vilka stöd går på vår webbplats, Sida.se.

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten
 • Tack för svaret. Innan jag ställde min fråga sökte jag info på de sidor ni tipsar om. Men både i ert svar och på rekommenderade sidor får jag inte svar på min fråga, eller är det så att den allmänna policyinformationen innebär att svaret är Nej, dvs Sida har koll på att inga medel går till ekonomiskt bidrag till dömda personer som avtjänar fängelsestraff
  Karl
 • Hej,

  För förtydligande - några terroristlöner betalas inte med svenskt bistånd. Det svenska utvecklingssamarbetet har ett begränsat direkt samarbete med den palestinska myndigheten. Stödet är då knutet till specifika aktiviteter. Med den palestinska miljömyndigheten sker ett sådant samarbete. Även den svenska Riksrevisionen och Riksbanken har (dock utan Sida-finansiering) samarbete med sina palestinska motparter. Något budgetstöd förekommer inte.

  Hoppas du fått svar på dina funderingar!

  Vänliga hälsningar,
  Sida Kommunikationsenheten
 • Tack för ett rejält svar!
  Karl

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.