Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bistånd som inte används till det angivna ändamålet

Sida arbetar för att minska fattigdom och främja demokrati och ekonomisk utveckling. Om bistånd som betalats ut av er inte används till att minska fattigdom, främja demokrati och ekonomisk utveckling, blir företaget återbetalnings skyldig då? Eller får ägarna behålla alla pengarna? Jag syftar till skofabriken Kavat.
Annica Persson

Kommentarer

 • Hej Annica

  Tack för din fråga.

  Vad gäller syftet med stödet till Kavat så var det kunskapsöverföring av ny teknik, i detta fall var det en i form av ny teknik för produktion av skor och även kunskapsöverföring i form av utbildning.

  Administrationen av Startprogrammen genomfördes av Nutek, nuvarande Tillväxtverket, som använde sig av Almi som underkonsulter. Sida deltog sex gånger per år i en referensgrupp där ärenden föredrogs. Det var alltså upp till beslutsfattare på Nutek att säkra att kraven uppfylldes vid tiden för beviljande. Om omständigheterna under projektets gång ändrats och företaget inte längre uppfyllde de kriterier som satts upp blev företaget normalt sett återbetalningsskyldig. Om omständigheterna däremot ändrats efter projektets slut så var det utanför Startprogrammens kontroll.

  Enligt Nuteks akt för ärendet så har Nutek godkänt att mottagare av tekniken blev dotterbolaget, då syftet med stödet – ny teknik och kunskapsöverföring – kvarstod.


  Vänligen,

  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.