Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bistånd och samarbete med transnationella- och statliga aktörer

Hej,

Jag gör research om bistånds arbete och funderar över följande. Hur ser sidas koordination mellan transnationella- samt statliga Aktörer inom utvecklingsarbete? För SIDA dialog med andra bistånds givande institutioner och kan således koncentrera sig på olika sektorer?

Tack för svaret.
Felix Engdahl

Kommentarer

  • Hej Felix,

    Tack för din fråga.

    Sida för dialog och koordinerar sig med andra aktörer inom biståndet på många olika nivåer. På global nivå samtalar vi med andra aktörer bland annat i FN-systemet, i OECD-DAC som samlar många av de största bilaterala givarna, i det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete (GPEDC) och i EU. Här sker koordinering på övergripande nivå och långsiktiga prioriteringar och positioner slås fast. Det mesta av det konkreta koordineringsarbetet sker dock på landnivå, dvs i de mottagande länderna dit biståndet riktas. Här finns olika typer av koordineringsprocesser varav den viktigaste är den nationella som oftast är kopplad till planering, genomförande och uppföljning av den nationella utvecklingsplanen. Arbetet leds av det aktuella landets regering och inkluderar Sida och andra givare, samt representanter för andra aktörsgrupper som multilaterala organisationer, civila samhället och privata sektorn. Den nationella planen ger ramverket för landets prioriteringar och utgör underlaget för vidare dialog med de olika aktörer som är involverade i utvecklingssamarbetet i det landet. Parallellt med detta finns ofta dessutom en rad olika dialogforum och möten i olika konstellationer och med olika tematisk (sektormässig) inriktning. Syftet med alla dessa processer är att i möjligaste mån koordinera arbetet så att de resurser som finns används på bästa sätt och att undvika att alla jobbar med samma saker.


    Vänligen,
    Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.