Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bistånd

I normala fall är jag för bistånd och hjälp till andra länder. Men. 400 miljoner i bistånd till Ryssland är inte acceptabelt. Hur tänker ni från Sidas räkning gå vidare i just detta fall?

Det tappar all trovärdighet att prata om sanktion och samtidigt ge bistånd till ett land som inte respekterar internationell lag. Tänk noga igenom ert svar.

Tacksam om ni kan redovisa vilka slags projekt det är frågan om och hur det är tänkt att just detta bistånd bidrar till att vi _tillsammans_ skapar en bättre värld.

Undertecknad är högutbildad med ett stort nätverk och är också mycket positiv till er och ert biståndsarbete. Men. Om ni bidrar till dubbelmoral kommer detta för all framtid påverka min inställning till er, er trovärdighet och ert framtida arbete.

Tack för svar.

Med vänliga hälsningar,
Johan Norling med familj och vänner
Johan Norling

Kommentarer

 • Hej Johan med familj och vänner

  Tack för erat inlägg.

  I Ryssland stödjer vi det civila samhället och de som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller stöd till oberoende medier, demokratikämpar och människorättsförsvarare. Inga pengar kommer att gå till statliga institutioner. Sida följer utvecklingen noga och arbetar intensivt med att anpassa vårt arbete i landet. Våra partners säkerhet är högsta prioritet.

  Samarbetet i Ryssland styrs av regeringens strategi: https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2020/02/strategi-for-sveriges-stod-till-demokrati-manskliga-rattigheter-och-miljo-i-ryssland-20202024/
  Den sammanlagda budgeten för hela strategiperioden 2020-2024 är 324 miljoner kronor. År 2021 var budgeten 70 miljoner kronor.

  Ni kan läsa mer om Sidas stöd här
  https://www.sida.se/sida-i-varlden/ryssland


  Vänligen,
  Sara
 • Tack för svar.

  Nu är det ju högst sannolikt att arbetet med oberoende medier och demokratiska processer den senaste tiden kan ses som gravt utmanande. Risken är dessutom att "investeringar" går om intet givet Rysslands nuvarande approach. En översyn av hur biståndet når Ryssland, på vilket vis och med vilken reell impact vore önskvärd i närtid. Kan biståndet bidra till konkreta resultat vad avser fakta om pågående krig?

  "Novaja Gazeta är den mest välkända oberoende tidningen i Ryssland. Chefredaktören Dmitrij Muratov fick Nobels fredspris förra året.

  När det i går fredag blev olagligt att publicera så kallade ”fejknyheter om den ryska arméns agerande” – sådana nyheter kan nu ge 15 års fängelse – raderade Novaja Gazeta all nyhetsrapportering om kriget i Ukraina som producerats sedan den 24 februari."

  Allt gott,
  //Johan
  Johan Norling
 • Hej Johan,

  Tack för ditt inlägg.

  Vi jobbar nära våra partnerorganisationer i Ryssland. Vi använder avancerade kontrollsystem och följer upp arbetet med olika typer av revisioner. Det är alltid viktigt att de stöd Sida ger används på rätt sätt, att pengarna går till det som de är avsedda för. Därför finns strikta regler och rutiner för hur detta kontrolleras och efterlevs. Sida är också en av de få givare som har haft ett kontinuerligt arbete i Ryssland sedan 1990-talet. Den erfarenheten har gett oss en lokalkännedom som gör det lättare för oss att säkerställa att pengarna kommer rätt.

  Inga pengar kommer att gå till statliga institutioner.
  I Ryssland stödjer vi det civila samhället och de som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller stöd till oberoende medier, demokratikämpar och människorättsförsvarare. Sida följer utvecklingen noga och arbetar intensivt med att anpassa vårt arbete i landet. Våra partners säkerhet är högsta prioritet.

  Läs mer
  https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/kontroll-av-bistandet
  https://www.sida.se/sa-fungerar-bistandet/kontroll-av-bistandet/arbete-mot-korruption/

  Läs mer https://www.sida.se/om-sida/nyheter/fragor-och-svar-om-sidas-stod-i-ukraina-och-ryssland-med-anledning-av-rysslands-invasion  Vänligen,
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.