Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är det så konstigt att folk tappar förtroendet för Sida, när det är så många korruptionsavslöjanden?

Det är bra att korruption avslöjas, och vi är väl rustade för att hantera korruption. Eftersom vi är öppna med när korruption och försök till korruption förekommit är det naturligt att det även lyfts fram i media. Ibland ges det dock oproportionellt stor uppmärksamhet, samtidigt som alla goda resultat kommer i skymundan.
Det är viktigt att komma ihåg, att vi verkar i världens fattigaste länder och där korruptionen är stor. Vi har strikta regler för hur våra skattemedel hanteras och accepterar inte att de används till annat. Vi utreder alltid misstankar om att medel inte använts rätt, och kräver tillbaka pengar som inte gått till det som avtalats.
Svenskarna vill att vi ska jobba hårt för att minska fattigdomen i världen.
Sara

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.