Till senaste kommentaren

Är det så konstigt att folk tappar förtroendet för Sida, när det är så många korruptionsavslöjanden?

Det är bra att korruption avslöjas, och vi är väl rustade för att hantera korruption. Eftersom vi är öppna med när korruption och försök till korruption förekommit är det naturligt att det även lyfts fram i media. Ibland ges det dock oproportionellt stor uppmärksamhet, samtidigt som alla goda resultat kommer i skymundan.
Det är viktigt att komma ihåg, att vi verkar i världens fattigaste länder och där korruptionen är stor. Vi har strikta regler för hur våra skattemedel hanteras och accepterar inte att de används till annat. Vi utreder alltid misstankar om att medel inte använts rätt, och kräver tillbaka pengar som inte gått till det som avtalats.
Svenskarna vill att vi ska jobba hårt för att minska fattigdomen i världen.
Sara Kommunikatör

Kommentarer

 • Hur är det med det bistånd som skickas till Ryssland? Vet ni vem som tar emot pengarna och vad det används till? Gör det att Ryssland har råd att skaffa vapen?
  Annelie Wallin
 • Hej Annelie

  Tack för din fråga.

  I Ryssland stödjer vi det civila samhället och de som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller stöd till oberoende medier, demokratikämpar och människorättsförsvarare. Inga pengar kommer att gå till statliga institutioner. Sida följer utvecklingen noga och arbetar intensivt med att anpassa vårt arbete i landet. Våra partners säkerhet är högsta prioritet.

  Samarbetet i Ryssland styrs av regeringens strategi: https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2020/02/strategi-for-sveriges-stod-till-demokrati-manskliga-rattigheter-och-miljo-i-ryssland-20202024/
  Den sammanlagda budgeten för hela strategiperioden 2020-2024 är 324 miljoner kronor. År 2021 var budgeten 70 miljoner kronor.
  Du kan läsa mer om Sidas stöd här
  https://www.sida.se/sida-i-varlden/ryssland


  Vänligen,
  Sara Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.