Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur har Sidas stöd till Ukraina sett ut under 2022?

Stödet till Ukraina ökade kraftigt under 2022 med anledning av Rysslands invasion. Stödet omfattar både akut humanitärt stöd och långsiktigt reformsamarbete.

Under 2022 bidrog Sida med ett rekordstort humanitärt stöd på 545 miljoner kronor till Ukraina som har hjälpt miljontals krigsdrabbade människor. Genom stöd till rödakorskommittén (ICRC), som bidragit till att återställa vattenförsörjningen, har exempelvis 10,6 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten. ICRC har även stått för leverans av medicinsk utrustning och läkemedel. Det svenska stödet till till FN:s flyktingorgan (UNHCR) har bidragit till att hjälpa drygt 4,3 miljoner ukrainare med bland annat tillfälliga boende och kontantstöd. Det humanitära stödet från Sida har gått till olika FN:organ samt till internationella humanitära civilsamhällesorganisationer.

Samtidigt har Sidas långsiktiga arbete bidragit till samhällsreformer som ökat motståndskraften, återställt krigsskador och försett människor med tillgång till samhällsservice under krigstid. Sidas har bland annat gett stöd till projekt som bidragit till att stötta kommuner i arbetet med att ta hand om människor som drabbats av kriget. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver, med ekonomiskt stöd från Sida, Projektet Decentralisation Support Project (DSP). Projektet ställde om sitt arbete i februari 2022 och har gett råd till kommunerna för att på bästa sätt ta hand om människor som drabbats av kriget, genom exempelvis insatser som skapar jobb.

Du kan ta del av fler exempel på hur Sidas bistånd har hjälpt miljontals människor i Ukraina, här.

Läs mer:
Så fungerar biståndet
Sidas arbete i Ukraina.

Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.