Vattenrening och avlopp

Hej. Mitt namn är Salko Rizvanovic. Jag är född och uppvuxen i Bosnien Hercegovina. Med kriget ,1992, flyttade jag till Sverige.Den lila byn där jag växte upp heter Brezovo Polje , komun Brcko. Vi har alltid haft problem med dricksvattnet i byn. Ca 1980 byggde invånarna själva vattennätet och vi fick rinnande vattnet. Det var stor grej. Men snabbt efter visades det att vattnet inte var drickbart. Under kriget var alla , ca98% , byborna fördrivna från Efter 9 år började de komma tillbaka. Innan kriget var det stora problem med vattenkvaliteten och nu var det värre. Fram till idag är det ingen som har gjort någonting när det gäller vattenkvaliteten. Vatten är så dålig  att det inte går och dricka ,tvätta , diska , laga mat. Det har visat sig att det fins tillräckligt med vatten men de brunnarna som de suger upp vattnet har någon ” koppling ” med brunkol gruvor som ligger ca  3 mil därifrån. Det är många som har blivit sjuka mest , njursjukdomar. I byn fins ca4-5 stora huvudledningarna som tar allt orent avloppsvattnet rakt i en flod som rinner förbi byn.  Människor som bor där är fattiga och kan inte finansera det själva. Nu undrar jag om Sida kan hjälpa till med att rengöra vattnet ,dricksvatten ex efter brunnar innan vattnet går in i vattentornet ? Eller kanska efter högtornet mot byns vattenledningar. Samt hade det blivit bra att få ordning på avloppet som idag rinner orenad rakt in i en flod, Sava där många badar varige sommar.
Salko Rizvanovic

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.