Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Har Sida stöd i Västsahara?

Vilket arbete bedriver Sida för att Västra Sahara ska bli självständigt från Marocko?
Vilket stöd ger Sida till befolkningen i Västra Sahara inne i landet respektive i flyktinglägren i Algeriet?
Vilket övrigt stöd ger Sida till Västra Sahara?
Thomas

Kommentarer

 • Hej Thomas,

  Tack för ditt inlägg!

  Sida är en biståndsmyndighet och vi står upp för allas rätt till ett värdigt liv. Vi tar inte politisk ställning utan det är regeringen som eventuellt gör det i sådana frågor.

  Sida har visst stöd i regionen där det bland annat finns humanitärt stöd vilket uppgår till 10 MSEK (miljoner svenska kronor) per år, fördelat mellan två organisationer som är verksamma i Västsahara: 5 MSEK till FNs flyktingorgan UNHCR och 5 MSEK till Oxfam. UNHCR får stöd till lägren runt Tindouf. Oxfam stödjer 126 000 västsahariska flyktingar i ett projekt som fokuserar på tryggad livsmedelsförsörjning och stärkt motståndskraft mot framtida kriser och katastrofer, genom bland annat distribution av färska grönsaker och introduktion av klimatanpassade grödor.

  Det finns även ett flerårigt stöd till Oxfam i Västsahara (september 2018-mars 2021) på 25 MSEK. Detta projekt tillämpar en så kallad ”community driven development approach” där befolkningen i de fem västsahariska flyktinglägren har bildat kommittéer som samråder med befolkningen i lägren, myndigheter och andra intressenter för att definiera behov och sedan utforma projekt som möter samhällets behov. Under 2020 har vi även ett mindre stöd till Danish Demining Goup för minhantering (omkring 900 000 SEK).

  Andra insatser Sida finansierar i Västsahara vidareförmedlas via tre av våra strategiska partnerorgansationer, som går under CSO-anslaget (civila samhället). Det gäller Olof Palmes Internationella Center, ForumCiv (genom Emmaus Stockholm) och Svenska Missionsrådet (genom Kristna Fredsrörelsen). För mer information se CSO-databasen på https://cso.sida.se/. Även om det inte går att söka på Västsahara som land där kan man göra en fritextsökning på Västsahara och får då en översikt över stödet och även lite mer information om varje insats.

  Om du vill se hur mycket och vilket typ av stöd Sida har i Algeriet, besök gärna Openaid.se.

  Hoppas du fått svar på dina funderingar!
  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.