Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför ger Sida bistånd till länder med bristfällig demokrati och transparens?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Som svensk myndighet styrs vi av regeringens förordning, regleringsbrev och strategier. Vilka länder och strategier som Sida arbetar med bestäms således av regeringen, via Utrikesdepartementet. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom, men också i förtryck.

Sida ger därför stöd till arbete med demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - som är särskilt viktigt i länder med svaga demokratiska system. Mänskliga rättigheter och demokratiska principer har stor betydelse i kampen mot fattigdom. Ett demokratiskt samhälle är inte möjligt utan yttrandefrihet, då yttrandefrihet ger människor makt att öppet ställa krav på hur staten och myndigheterna sköter sina uppgifter och ger människor tillgång till andra rättigheter som rent vatten, tak över huvudet, försörjning och hälsovård.

I många av Sidas samarbetsländer saknar staten kapacitet att ge medborgarna den service som de har rätt till. Därför stödjer Sverige en lång rad insatser där svenska myndigheter samarbetar med och stärker sina systermyndigheter i andra länder.
Sverige bidrar till att skapa välfungerande valmyndigheter och ge medborgarna möjlighet att registrera sig så att de kan utnyttja sin rösträtt.

Sida ger även stöd till civilsamhället i många länder, där lokala organisationer bland annat granskar statsbudgeten, utkräver ansvar av beslutsfattare och skapar ökad insyn i grundläggande rättigheter som utbildning, hälsa och vatten, samt ökar medborgares och statsanställdas kunskap om rätten till information.

Då Sida arbetar för att minska världens fattigdom (fattigdom innebär förutom brist på materiella resurser även att inte ha makt och inflytande över sitt eget liv) anses det i dagsläget finnas ett behov av bistånd i länder där demokratins försvarare och institutioner behöver stöd.

Läs gärna mer om vårt arbete med demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet här.
Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.