Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför är Islamic Relief en av Sidas humanitära partners?

Naturkatastrofer, krig och utdragna konflikter är några av de faktorer som bidragit till att antalet människor i behov av akut humanitär hjälp nu beräknas uppgå till 339 miljoner. Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Insatserna sker i samarbete med flera av världens ledande humanitära organisationer. Sedan 2005 stödjer Sida Islamic Reliefs humanitära verksamhet och sedan 2013 är det en av Sidas strategiska humanitära partnerorganisationer.

Sida ser ständigt över sina samarbeten utifrån relevans och effektivitet, detta för att biståndspengarna ska komma till nytta för de människor som är värst drabbade i världens kriser. Islamic Relief har valts ut som partnerorganisation då de genomför ett effektivt arbete av hög kvalitet i enlighet med de humanitära principerna. Det är en aktör som har en stark närvaro i svårtillgängliga områden där endast få humanitära organisationer har tillträde, till exempel i Afghanistan och Syrien. Islamic Relief har under perioden 2017–2021 nått över 5,5 miljoner människor i 21 länder med humanitärt bistånd. Dessutom har Islamic Relief många gånger visat att de har en god lokal förankring i många krissituationer.

Sida följer varje år noggrant upp stödet till våra humanitära partnerorganisationer, för att se till att de uppnår de resultat som vi har kommit överens om på förhand. Med hjälp av externa revisorer granskas deras verksamhet för att säkerställa att de pengar som Sida betalar ut går till avsedda aktiviteter och följer våra avtal, enligt internationell standard.

Under 2023 stödjer Sida Islamic Reliefs humanitära arbete i Afghanistan, Etiopien, Pakistan, Palestina, Somalia, Sudan, Sydsudan samt Syrien med totalt 192 miljoner kronor.

Du kan läsa mer om Sidas samarbete med Islamic relief inom humanitärt bistånd här: Effektivt humanitärt stöd till drabbade människor genom Islamic Relief | Sida
Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.