Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför används kontantstöd som bistånd?

Mer än hälften av världens befolkning saknar tillgång till sociala trygghetssystem. En viktig del av ett socialt trygghetssystem är kontantstöd till människor som inte klarar sin egen försörjning, ungefär som ett svenskt socialbidrag.

Sociala trygghetssystem med kontantstöd hör till de mest utvärderade biståndsformerna internationellt. Utvärderingarna visar att kontantstöd är ett av de mest effektiva sätten att lyfta människor ur fattigdom. Det ger människor en möjlighet att köpa mat, en anteckningsbok till barnens skolgång och att handla på lokala marknaden vilket i sin tur bidrar till att ge andra människor arbete och inkomst. Utvärderingar visar att kontantstöd bidrar till att familjer äter fler måltider, fler barn går i skolan och välmåendet ökar. De program Sida stödjer för social trygghet har olika former, men de flesta inkluderar kontantstöd till människor som lever i extrem fattigdom.

Etablering av sociala trygghetssystem är ett långsiktigt åtagande för stater. I Sidas samarbetsländer ställs regeringar med begränsad statsbudget inför svåra beslut. Vilka vägval regeringar gör och programmen som Sida stödjer varierar. En analys av fattigdomssituationen och av nationella prioriteringar avgör vilka typer av program Sida stödjer för att etablera sociala trygghetssystem.

Även vid humanitära kriser ökar användningen av kontantstöd, där det kan vara ett effektivt sätt att stödja utsatta människor. Framför allt i de situationer där det finns en fungerande marknad för människor att köpa mat och andra förnödenheter. Kontantstöd ger även människor större utrymme till självbestämmande när det kommer till individuella prioriteringar.

Sverige stödjer program för social trygghet och kontantstöd i många länder, till exempel i Kenya, Zambia, Tanzania och Sudan med mycket goda resultat.

Läs mer om kontantstöd på vår webbplats:
Social trygghet förebygger undernäring i Etiopien | Sida
Sida stödjer utsatt befolkning i Sudan med pengar i mobilen
Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd
Sida Kommunikationsenheten (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.