Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad har Sida för stöd till BBC Media Action?

Vi har stöd till BBC Media Action i två samarbetsländer, Kambodja och Zambia.

Kambodja:
Vi har ett pågående projektstöd till BBC Media Action (BBCMA) inom ramen för den tidigare bilaterala strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Kambodja.
Insatsen avser att förbättra unga kambodjaners förståelse för arbetsmarknadsfrågor i allmänhet och hur de kan uppnå karriärs- och yrkesrelaterade mål, vilket uppnås genom en kombinerad användning av olika medieplattformar. Projektet har redan genom facebook nått ut till hundratusentals kambodjanska ungdomar samt skrivit, producerat och publicerat en tv-serie för ungdomar som visats i på kambodjansk tv.

Utöver detta stöd har ambassaden haft ytterligare ett stöd till BBCMA – inom klimatanpassning. ”Neighbours Together” 2018-2019. Syftet med insatsen är att förse lokalbefolkning med kunskap om effektiva metoder för att minska negativa konsekvenser av dessa katastrofer och därigenom bistå lokala samhällen i att stärka sin motståndskraft mot översvämningar, torka och andra klimatrelaterade katastrofer. Insatsen utgår från forskning kring klimatets effekter på gräsrotsnivån samt effektiva åtgärder för att förebygga negativa effekter av naturkatastrofer. Särskilt fokus görs på särskilt utsatta grupper samt kvinnor. Insatsen genomförs av BBC Media Action i samverkan med tv-stationer och civilsamhällesorganisationer genom tv-media, social media och mobila informationstillfällen.

Zambia:
Den Svenska ambassaden i Lusaka har gått in med stöd till BBC Media Actions projekt Tikambe och Radio Waves i Zambia. Tikambe-projektet fokuserar på att minska riskerna för unga människor i relation till sexuell och reproduktiv hälsa, genom massmedia och social kommunikation. Radio waves-projektet arbetar med radiostationer i olika delar av landet för att förbättra den redaktionella standarden (särskilt att bli mer balanserat, rättvist och korrekt), styrning och program om aktuella frågor.

Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.