Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad har Sida för material för elever i grundskolan/gymnasium?

Hej.

Vi har flera tips för elever och lärare som vill ha kunskap om bistånd.
Sida Alumni
Du som är lärare kan boka en gratis föreläsning med en person i nätverket Sida Alumni. Sida Alumner har nyligen gjort en fältstudie eller praktik i länder runt om i världen. De kommer gärna till er för att berätta om sina personliga upplevelser, kopplat till den globala utvecklingen. Med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt kopplas deras personliga erfarenheter samman med utvecklings- och biståndsfrågor genom diskussioner och värderingsövningar. Med färska exempel kan alumnerna ge en bild av världen som utmanar de stereotypa bilder som många har. Genom Sida Alumni-projektet har de utvalda alumnerna fått en pedagogisk grund att stå på. De har också fått utbildning i svenskt utvecklingssamarbete och de Globala målen.
Läs mer Hem - Sida alumni

Den digitala kampanjen A Beat for Democracy vänder sig särskilt till unga med ett intresse för globala hållbarhetsfrågor. Där berättar Sida om arbetet för ökad frihet och öppenhet för människor i länder där demokrati och mänskliga rättigheter begränsas.
Läs mer om kampanjen A Beat for Democracy | Sida och följ oss på Instagram ABeatForDemocracy (@abeatfordemocracy) • Instagram photos and videos

En populär bok har nu blivit digital-
Blir världen bättre? (blirvarldenbattre.se)
UNDP:s populära bok "Blir världen bättre?" har blivit digital! - Globala målen (globalamalen.se)

Läs vidare
Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)
Spel för att få kunskap Målkompassen - testa dina kunskaper om läget i världen - Globala målen (globalamalen.se)

Låt dig inspireras och engageras i mänskliga rättigheter på digitala Fredstorget! (mrdagarna.nu)


Vänligen,
Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.