Vad gör Sida för att få fler att jobba inom bistånd?

På uppdrag av regeringen arbetar Sida aktivt med att öka antalet svenskar i internationella organisationer och institutioner. Detta för att stärka förutsättningarna för att uppnå de svenska målen för biståndet och återföra kunskap till biståndets aktörer i Sverige. Som ett led i arbetet med resursbasutveckling samordnar Sida flera utbildningsprogram för yngre personer som syftar till att kompetensutveckla och bredda kunskaperna hos den svenska resursbasen.

Här kan du läsa mer om Sidas resursbasutveckling och vilka utbildningsprogram som finns för att öka kunskapen och kompetensen om utvecklingssamarbete hos yngre svenskar.

Våren 2020 lanserades även Sidas traineeprogram som väckte ett mycket stort intresse med många sökanden. Ett tjugotal trainees erbjöds en anställning med start i september 2020.
Sida Kommunikationsenheten (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.