Vad är Sida?

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska världens fattigdom genom att förmedla resurser och kunskap som gör skillnad för människor i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Det gör vi i samarbete med civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och universitet. Sidas verksamhet finansieras av svenska skattemedel.

Sida lyder under Utrikesdepartementet (UD) och ansvarar för ungefär hälften av det svenska biståndet. Som svensk myndighet styrs vi av regeringens förordning, regleringsbrev och strategier. Förordningen beskriver hur arbetet ska genomföras. Regleringsbrevet kommer varje år och styr årets verksamhet och budget. Strategier beslutas av regeringen och definierar vilka länder och teman Sida ska arbeta med.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi möjliggör utveckling som prioriterar de allra fattigaste. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

Vad innebär fattigdom?​​​
Sida Kommunikationsenheten (Uppdaterad )

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.