Hur jobbar Sida mot korruption?

Korruption är aldrig accepterat och är ett allvarligt hinder för fred och hållbar utveckling. Den slår hårdast mot människor som lever i fattigdom och förtryck. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar att urholka demokratin. Den drabbar även ekonomisk tillväxt och investeringar. Tillgången till sociala tjänster, som hälsa och utbildning, urholkas. Därför är korruption ett stort hinder för fattigdomsbekämpning och respekt för mänskliga rättigheter.

Sida har i uppdrag att motverka korruption i de biståndsinsatser myndigheten hanterar, samt att stödja samarbetsländernas anti-korruptionsarbete. Sida agerar på alla misstankar om korruption eller oegentligheter. Här kan du läsa mer om hur Sida arbetar mot korruption.

Här besvarar vår kollega frågan ytterligare:

Sida Kommunikationsenheten (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.