Ska Sida flytta till Botkyrka?

Regeringen beslutade i januari 2018 att Sida skulle flytta till Botkyrka. Sida har i enlighet med beslutet redovisat till regeringen vilka konsekvenser som en flytt skulle få och i nära dialog med Botkyrka kommun sökt efter lämpliga lokaler. Då Sida inte hittade någon ändamålsenlig lokal i Botkyrka bad man regeringen om möjlighet att utöka sökområdet.

Regeringen har den 11 juni 2020 fattat beslut om att Sida får ett utökat sökområde, till att gälla även andra kommuner inom Stockholms län, utanför Stockholms innerstad.

Beslutet gör det möjligt för Sida att verkställa omlokaliseringen från kostsamma lokaler i innerstan till ändamålsenliga och mer resurseffektiva lokaler i en av Stockholms förorter inom rimlig tid.

Mer information finns på Sidas webbplats.

Uppdatering: ny information om omlokalisering kan du läsa här.
Sida Kommunikationsenheten (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.