Niger

Var ni enhälligt överens om att Niger nu skall ha fortsatt bistånd?
BJÖRN

Kommentarer

 • Sidas bistånd i Niger är en del av det humanitära biståndet som fungerar som akut stöd vid nödsituationer. Humanitärt bistånd ska rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas i väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer. Det ges i form av mat, näringstillskott, husrum och tillgång till vatten och sanitet. Det kan även handla om att stötta grundläggande sjukvård eller utbildning.

  Sida gör varje år gedigna krisanalyser av världens olika kriser. Dessa analyser ligger till grund för hur vi sedan fördelar det humanitära biståndet. Sidas humanitära bistånd vägleds av de humanitära principerna:
  • Humanitet: Mänskligt lidande ska lindras varhelst det finns. De drabbades värdighet och rättigheter måste respekteras och skyddas.
  • Neutralitet: Humanitära aktörer får inte delta i konflikter eller välja sida i politiska, religiösa eller ideologiska kontroverser.
  • Opartiskhet: Humanitärt arbete ska vara oberoende av faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, kön, nationalitet, religion eller politisk tillhörighet. De mest akuta behoven ska alltid prioriteras.
  • Oberoende: Humanitära insatser ska vara oberoende av andra aktörers politiska, ekonomiska eller militära intressen.
  Du kan även läsa 2023 års krisanalys för Niger (på engelska).

  Med vänliga hälsningar,


  Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.