Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Media rapporterar om hur folk behöver akut hjälp, i Ukraina och andra länder. Vad gör Sida?

Hej!

Sida är en stor givare till världens många utsatta och ger akuta humanitära stöd till behövande på många olika länder. Sida har i veckan gett stöd på 3,3 miljarder kronor till behövande i 29 av världens värsta kris- och konfliktområden där det största stödet gick just till Ukraina på 316 miljoner men också till många andra som är i behov av stöd och hjälp. Stöden går till basala behov som mat och vatten, tak över huvudet, vård och mediciner. De senaste årens krig och utdragna konflikter, pandemin, cykloner, översvämningar, torka och matbrist har bidragit till att mer än 291 miljoner människor behöver akut humanitärt stöd för att klara sig. Det svenska stödet ges till 29 kriser, där 21 betecknas som stora och åtta som mindre. Stödet kanaliseras genom 20 samarbetsorganisationer som består av olika FN-organisationer, icke-statliga civilsamhälleorganisationer samt Internationella rödakorskommittén, Svenska Röda Korset och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Så fördelas stöden

De 21 stora kriserna: Ukraina (316 milj), Etiopien (302 milj), Syrien-krisen (285 milj), Afghanistan (245 milj), Sydsudan-krisen (240 milj)och Jemen (240 milj), DR Kongo (225 milj), Venezuela-Venezuela Regional-Colombia (174 milj), Sudan (160 milj), Somalia-krisen (145 milj), Nigeria (135 milj), Myanmar-krisen (90 milj), Centralafrikanska Republiken (85 milj), Mali (85 milj), Palestina (75 milj), Libanon (70 milj), Tchad (70 milj), Kamerun 65 milj), Irak (63 milj), Burkina Faso (60 milj) och Niger (50 milj). 

De 8 mindre kriserna:
Algeriet (10 milj), Haiti (30 milj), Nordkorea (5 milj), Kenya (25 milj), Libyen (20 milj), Madagaskar (20 milj), Mocambique (40 milj), och Pakistan (20 milj).Se karta här 10205959_Allokeringskarta_Humanitara_2022_SV_C4 (sida.se)
Läs vidare Sverige ger miljardstöd till rekordstora behov i humanitära kriser | Sida


Vänligen,


Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.