Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur stöttar Sida genomförandet av Parisavtalet under COP27?

Det har varit ett stort intresse för Sidas medverkan i FN:s klimatmöte COP27. Sida medverkar i mötet, både i och utanför förhandlingsrummet, för att stötta genomförandet av Parisavtalet.

Sida deltar som del av den svenska delegationen på plats i Sharm el-Sheihk och deltar i förhandlingarna om klimatanpassning, artikel 7 i Parisavtalet. Sverige förhandlar genom EU, som har en röst i förhandlingarna. I samband med COP27 arrangeras också hundratals sidoevent och seminarier för att driva på genomförandet av Parisavtalet. Sida deltar i och bevakar ett 30-tal seminarier arrangerad av våra samarbetsorganisationer. Exempelvis medverkar Sida i ett panelsamtal om att mobilisera privat kapital för att diskutera hur privata aktörer kan göra investeringar som bidrar till klimatåtgärder i låg- och medelinkomstländer.

Enligt Sidas klimat- och miljöpolicy ska Sidas verksamhet bidra till globala miljö-överenskommelser såsom Parisavtalet. Sida stödjer tre prioriterade områden för att öka motståndskraften, minska fattigdomen och bidra till efterlevnaden av mänskliga rättigheter. De tre är:
  1. klimatanpassning och utsläppsminskning
  2. hållbart nyttjande, restaurering och bevarande av skog, mark, vatten och marina resurser
  3. minskning av föroreningar av luft, mark och vatten
Under 2021 bidrog Sida, till exempel, med omkring 3,25 miljarder kronor till aktiviteter relaterade till att anpassa samhällen till klimatförändringarnas effekter.

Vill du veta vilka länder som fick störst klimatfinansiering via Sida år 2021 eller varför finansiering är viktig fråga under COP27?

Läs mer här:
Sida stöttar genomförandet av Parisavtalet under COP27 | Sida
Se även Sidas klimat- och miljöpolicy: Miljöledning | Sida
Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.