Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ställer sig Sida till uttalanden av företrädare för Islamic Relief?

Sida tar avstånd från uttalanden av företrädare för Islamic Relief.

20 augusti fick Sida information av Islamic Relief att en ledamot av Islamic Relief Worldwides styrelse fått lämna sina uppdrag efter det uppdagats att han publicerat antisemitiska och våldsbejakande åsikter på Facebook 2014-2015. Som en följd av detta och tidigare incidenter avgick hela Islamic Relief Worldwides styrelse och en ny styrelse valdes 22 augusti.

För Sida är det självklart fullständigt oacceptabelt med antisemitiska uttalanden, eller uttalanden som uppmanar till eller förhärligar våld. Åsikter som dessa är inte heller förenliga med uppdraget att företräda en humanitär organisation, vilket vi framfört till Islamic Relief. De ska nu reformera rekryteringsprocessen till och sammansättningen av styrelsen. Styrelse och anställda kommer också att granskas med hjälp av externa oberoende konsulter.

Islamic Relief Worldwide är en internationell organisation som har finansiering inte bara från Sverige utan också från Storbritanniens regering, EU, Schweiz, Kanada och flera humanitära FN-organ. Tre år i rad har Islamic Relief Worldwide certifierats enligt Core Humanitarian Standards, vilket garanterar kvalitén på deras insatser. Islamic Relief når ut med livsviktigt humanitärt bistånd till platser där andra givare har svårt att verka, som i till exempel Jemen och Syrien.

Sidas avtal med Islamic Relief går ut i år och vi är nu i en process där förutsättningarna för ett nytt avtal skall bedömas. I de externa och interna granskningar och utvärderingar vi gjort har Islamic Reliefs verksamhet i fält kommit mycket väl ut. I den fortsatta bedömningen kommer Sida efterfråga svar på de frågor som väckts kring organisationens företrädare och styrelsens avgång.

Sida Kommunikationsenheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.