Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ser Sida på situationen i Myanmar med anledning av militärkuppen där?

Sida har efter den senaste tidens oroväckande utveckling valt att avbryta de delar av det svenska stödet i Myanmar som via FN-organ riktats till statliga aktörer. Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetet med oberoende aktörer fortsätter däremot. Fokus för svenska biståndet är fred, demokrati och hälsovård i landet.

Sidas kontakter och samarbeten med statliga aktörer har redan sedan tidigare varit väldigt begränsade, i enlighet med den svenska regeringens strategi för biståndet.

Vi har inga direkta avtal mellan Sverige och statliga aktörer och den kontaktytan vi haft via exempelvis FN-organ har varit mycket begränsad och noga avvägd i förhållande till de förutsättningar som rådde innan militärens maktövertagande.

Detta innebär exempelvis att stödet avbryts via FN:s utvecklingsprogram UNDP för två stöd som handlat om mekanismer för ansvarsutkrävande och för att stärka demokratiska institutioner, däribland parlamentet. Även ett program för antikorruption via FN-organet UNODC avslutas. Dessa båda program frystes av FN direkt efter militärkuppen och FN ser nu över principerna för sitt engagemang i landet.

För pågående stöd till hälsofonden Access to Health samt till FN:s befolkningsfond UNFPA görs specifika undantag för begränsat samarbete med olika departement när det gäller livräddande insatser i konfliktområden där annan hälsovård saknas, exempelvis ambulanstransporter och covid-skyddsutrustning för fältpersonal.

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer. Viktiga områden för Sidas arbete är hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter, fredliga inkluderande samhällen samt demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Sveriges bistånd till Myanmar 2019 var 306 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete 262 miljoner och humanitärt stöd 43 miljoner.

Läs mer på om svenska biståndet i Myanmar på Sida.se, Openaid och Regeringen.se.
Mattias Pressekreterare (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.