Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur fungerar Sidas humanitära bistånd?

Sidas humanitära bistånd styrs av regeringens strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021-2025.

Humanitärt bistånd innebär akuta insatser vid nödsituationer. Det är FN som har ansvaret att samordna humanitära insatser och Sida ger i första hand humanitärt bistånd till organisationer som är med i FN:s samordning.

Sida har fleråriga avtal med både svenska och internationella humanitära civilsamhällesorganisationer vilket ger dessa aktörer möjlighet till finansiering av insatser som de genomför själva eller genom partners. Sidas humanitära bistånd fördelas mellan civilsamhällesorganisationer, FN och Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Sidas insatser planeras och genomförs i samarbete med några av världens ledande humanitära organisationer, som alla arbetar i nära samarbete med lokala organisationer och aktörer, eftersom det är de som har den bästa kunskapen om den humanitära situationen i ett specifikt område.

Den största delen av Sidas humanitära bistånd används till insatser i nödsituationer, som väpnade konflikter, naturkatastrofer eller epidemier. Delar av det humanitära stödet handlar om också att förebygga katastrofer och om att återuppbygga samhällen som drabbats av katastrofer. Sidas humanitära stöd vägleds av de humanitära principerna:
  • Humanitet: Mänskligt lidande ska lindras varhelst det finns. De drabbades värdighet och rättigheter måste respekteras och skyddas.
  • Neutralitet: Humanitära aktörer får inte delta i konflikter eller välja sida i politiska, religiösa eller ideologiska kontroverser.
  • Opartiskhet: Humanitärt arbete ska vara oberoende av faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, kön, nationalitet, religion eller politisk tillhörighet. De mest akuta behoven ska alltid prioriteras.
  • Oberoende: Humanitära insatser ska vara oberoende av andra aktörers politiska, ekonomiska eller militära intressen.
På Sida.se kan du läsa mer om hur det humanitära bistånd fungerar och om Sidas humanitära partners.

Besök gärna Openaid, där kan du ta del av hur Sidas humanitära bistånd sett ut över tid.

Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.