Bidrar bistånd till ekonomisk tillväxt?

De resultat som biståndet skapar mäts på olika nivåer, men den enskilda människan är alltid i centrum. Sida kommunicerar resultaten av biståndet på fyra olika nivåer. På program- eller projektnivå kan man ofta identifiera konkreta resultat.
Att mäta resultaten på en övergripande nivå, exempelvis i ett land eller på global nivå, är mer komplicerat men sätter det enskilda resultatet i ett sammanhang. Att redovisa hur många barn som vaccinerats mot mässlingen är ett resultat i sig, men handlar i förlängningen om att de barnen får möjlighet att växa upp till friska, vuxna människor som kan försörja sig och bidra till sitt lands utveckling - och få ett bättre liv än sina föräldrar. En annan faktor som gör det svårare att följa upp specifika biståndsresultat kopplade till de svenska bidragen är att de ofta sker i samverkan med andra givare.

Allt offentligt finansierat bistånd från Sverige redovisas i webbtjänsten Openaid och gör det möjligt för mottagare och svenska skattebetalare att själva följa vart pengarna går och vad de leder till.
Sida Kommunikationsenheten (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.